GDPR och dina personuppgifter hos Zodiac

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i hanteringen av dina uppgifter när du är i kontakt med oss. Du kan därför alltid vända dig till oss på gdpr@zodiac.se om du vill veta vilka uppgifter vi har lagrade eller om du vill utnyttja din rätt att få data borttaget.

Vi hanterar persondata i två förekommande fall. Det första är när du som kund köper något av oss eller utnyttjar våra servicetjänster. I båda dessa fall sparas bara de uppgifter som vi behöver för att uppfylla våra skyldigheter mot dig som kund.

Samtliga våra underleverantörer omfattas av så kallade personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa att hela kedjan uppfyller GDPR.


Här hittar du vår policy för behandling av personuppgifter

v 1.0 // 2018-05-12