Tjänster

1. Projektering

Vi hjälper till med projektering innan köp. I detta ingår t ex täckningstester, ansökan om tillstånd hos PTS, beräkningar av kapacitet och utprovning av olika modeller och jämförelser mellan t ex digitala och analoga system.

2. Driftsättning

Tillsammans med kunden, slutanvändare och fastighetstekniker genomför vi driftsättning på snabbaste och bästa sätt genom en väl utarbetad plan för t ex placering av antenner på tak eller inomhustäckning. Vi erbjuder också koppling mot fastighetssystem, IP-telefoni och PTT-applikationer för enkel övergång och samtrafik.

3. Support

Efter leverans tillhandahåller vi support via vårt helpdesk-system där du kan på ett lätt sätt få en översikt över dina ärenden. För dig med extra höga krav på tillgänglighet finns möjlighet att teckna serviceavtal där högsta nivå innebär tillgång till telefonsupport och avhjälpning dygnet runt.

4. Övervakning

Många digitala system ger möjligheter till övervakning och diagnostik. Vi samlar in och övervakar egen och kunders utrustning och sammanställer och åtgärdar vid larm enligt överenskomna rutiner.