Försäljning till Radioamatörer och Frivilligorganisationer

Zodiac är en distributör av produkter under eget namn och även för Hytera och 3M Peltor i Norden. Detta innebär att vi inte har någon direktförsäljning till slutkunder. För dig som vill köpa och använda enstaka radio hänvisas till www.limmared.nu som har erbjudanden för amatörer och frivilliga.

Vid inköp av infrastruktur som repeatrar, filter eller mjukvaror skicka e-post till helpdesk@zodiac.se

Företräder du en annan frivilligorganisation? Kontakta oss på info@zodiac.se för att se över möjligheterna till samarbete.